Me i Fitjar Skyttarlag vil takka alle som har bidrege med  gåver og dugnad  i år, og samstundes ynskja alle ei God jul og eit Godt nytt år.

Helsing
Styret