Ein tipsar har sendt oss bilete av helikopter og ambulanse ved Kunstgrasbanen i ettermiddag.

I følgje vaktsentralen til politiet har dei ikkje fått melding om nokon ulykke. Me vil difor tru at det dreier seg om privat, akutt sjukdom eller liknande.

Det er ikkje noko me legg ut namn og nummer på. Men me vonar, og ber om, at det har gått bra med vedkomande som vart henta på denne måten.