Helga 8. til 9. november er Arne Vestbøstad helgevakt.

 Tips og saker kan meldast på e-posten arne@fitjarposten.no eller mobil 957 03 630.