Vaktansvarleg denne  helga (17.10-19.10.2014) er Turid Sandvik.

Tips og saker kan sendast til ho.  Turid har mobil-telefon 41672098. E-post  tips@fitjarposten.no

Helsingar sender ein som vanleg til post@fitjarposten.no