Vaktansvarleg denne  helga (07.02 – 09.02.2014) er Turid Sandvik. Tips og saker kan sendast til ho.

Turid har mobil-telefon 41672098.
E-post  tips@fitjarposten.no

Helsingar sender ein som vanleg til post@fitjarposten.no