Denne helga er det Helga Rimmereid som har vakt. Tips og saker kan sendast til ho.

 

Helga har e-postadresse:

helgari@frisurf.no

og telefonnummer:  

97 52 80 01.