Vaktansvarleg denne helga (26. – 28. oktoberer) er Turid Sandvik.

Tips og saker kan sendast til ho.  Turid har mobil-telefon 41672098. E-post  tips@fitjarposten.no eller turid.sandvik@c2i.net

Helsingar sender ein som vanleg til post@fitjarposten.no