Vaktansvarleg denne helga (05.04 – 07.04) er Turid Sandvik. Tips og saker kan sendast til ho.

 Turid har mobil-telefon 41672098. E-post  tips@fitjarposten.no

Helsingar sender ein som vanleg til post@fitjarposten.no