Vaktansvarleg denne helga (06.09 – 08.09.) er Turid Sandvik. Tips og saker kan sendast til ho.

Turid har mobil-telefon 41672098.
E-post  tips@fitjarposten.no

Helsingar sender ein som vanleg til post@fitjarposten.no