Helgevakt i Fitjarposten 2.-5. november er Kjetil Rydland.

Kjetil har mobiltelefon 908 63 610 og e-post tips@fitjarposten.no.
Tips og saker kan sendast til han.