Helgevakt denne helga er Turid Sandvik. Tips og saker kan sendast til ho. 

Turid har e-post:turid.sandvik@c2i.net

Mobil: 416 72 098

Me minner samstundes om at helsingar som skal på i helga må vera oss i hende innan fredag kl.12.00.