Helgevakt denne helga er Turid Sandvik. Tips og saker kan sendast til ho.

Turid har e-post: turid@fitjarposten.no

Mobil: 416 72 098

OBS. Fitjarposten har framleis problem med nettsidesystemet. Det kan difor ta litt tid før einskilde saker kjem på.