Tips og saker denne helga kan sendast Helga Rimmereid.

Helga har mobil: 476 21 471

E-post: helgari@frisurf.no