Tips og saker kan denne helga sendast Helga Rimmereid,

Helga har mobil: 476 21 471

E-post: helgari@frisurf.no