Vakt i Fitjarposten denne helga er Kjetil Rydland. Tips og saker kan sendast til han.

Kjetil har telefonnummer: 908 63 610

og e-postadresse: kjetil_rydland@hotmail.com.

Helsingar skal sendast til: post@fitjarposten.no.