Tips denne helga kan sendast Turid Sandvik . Kalenderoppføringar og helsingar kan du no leggja inn sjølv.

Turid har e-post: turid.sandvik@c2i.net

Mobil: 416 72 098

reddit steroids