Vakt denne helga (13. – 15. juni) er Arne Vestbøstad.

 Tips og saker kan sendast til han, anten på sms til 957 03 630 eller e-post: arnevestbostad@gmail.com.