Tips denne helga kan sendast Helga Rimmereid. Kalenderoppføringar og helsingar kan du no leggja inn sjølv.

Helga har e-post:helgari@frisurf.no

Mobil: 476 21 471