Vaktansvarleg denne helga (14. – 16. des.) er Turid Sandvik.

Tips og saker kan sendast til ho. Turid har mobil-telefon 41672098. E-post  tips@fitjarposten.no

Helsingar sender ein som vanleg til post@fitjarposten.no