Vakt i Fitjarposten denne helga (1.-3. mars) er Helga Rimmereid. Tips og saker kan sendast til ho.

Helga har telefonnummer:
975 28 001
og e-postadresse:
helgari@frisurf.no .

Helsingar skal sendast til:
post@fitjarposten.no .