Helgevakt denne helga er Kjetil Rydland. Tips, helsingar og saker kan sendast til han.

Kjetil har e-post: kjetil_rydland@hotmail.com.

Mobil: 908 63 610.