Vaktansvarleg denne helga (30.mai – 1.juni) er Turid Sandvik.
Tips og saker kan sendast til ho.

Turid har mobil-tlf. 41672098. E-post tips@fitjarposten.no

Helsingar sender ein som vanleg til post@fitjarposten.no