Tips og saker denne helga må sendast til Kjetil Rydland.

Kjetil har e-post: kjetil_rydland@hotmail.com

Mobil: 908 63 610