Denne helga er det Kjetil Rydland som har helgevakt. Tips og saker kan sendast til han.

Kjetil Rydland har tlf. 908 63 610

E-post: kjetil_rydland@hotmail.com