Vakt i Fitjarposten denne helga (19. – 21. august) er Turid Sandvik. Tips og saker kan sendast til ho.

Turid har tlf. 41672098.

E – postadr. turid.sandvik@c2i.net

Helsingar skal sendast til post@fitjarposten.no