Tips til fitjarposten.no denne helga kan sendast Håkon C. Hartvedt.

Håkon har e-post: post@fitjarposten.no

Mobil: 481 51 491

Kalenderoppføringar og helsingar kan du no leggja inn sjølv. (Det fungerer på den måten at etter at du har fylt ut skjemaet, går me inn og godkjenner det. Så du vil ikkje sjå helsinga di med ein gong. Men me er inne på sida fleire gonger for dagen for å godkjenna).