Helgevakt i jula er Kjetil Rydland. Saker og tips kan sendast til han.

Kalenderoppføringar og helsingar kan du no leggja ut sjølv. Får du det likevel ikkje til, kan du senda dei òg.

Kjetil har e-post: kjetil_rydland@hotmail.com og mobil: 908 63 610.