Fitjarposten har starta opp med ei helgevakt-ordning. Det tyder at du denne helga må senda tips og helsingar til Turid Sandvik.

Turid har e-post: turid.sandvik@c2i.net og mobilnummeret hennar er: 416 72 098