Helgevakt 9. – 11. mars er Kjetil Rydland. Tips og saker kan sendast til han.

Kjetil har e-post: kjetil_rydland@hotmail.com.

Mobil: 908 63 610.

Helsingar sender ein som vanleg til post@fitjarposten.no.