Fitjarposten har starta opp med ei helgevakt-ordning. Det tyder at du denne helga må senda tips og helsingar til Helga Rimmereid.

Helga har følgjande e-post: helgari@frisurf.no og mobilnummeret hennar er: 476 21 471.