Vaktansvarleg denne helga (15.-17.august) er Turid Sandvik. Tips og saker kan sendast til ho.

Turid har mobil-tlf. 41672098. E-post:tips@fitjarposten.no