Helene i midten, saman med Åsmund Flatnes Skarveland (Lid 4H, Sveio), Janne Helen Halleland (Lid 4H, Sveio), Steinar Holmberg Vikane (Rommetveit 4H, Stord), Kjersti Sofie Helland (Lid 4H, Sveio), og Andreas Ølvestveit (Solglimt 4H, Kvinnherad). Foto: Rune Solberg.

I helga skipa 4H til plakettfest på Kløvertuin i Os, og blant dei som kunne ta imot den flotte utmerkinga, var Helene Volden de Fine frå Øvrebygda.

Laurdag 17. desember var det plakettfest i Os var 30 av årets plakettvinnarar til stades. Her blei ho feira saman med 4H-ungdom frå heile Hordaland fylke.

Plaketten er det synlege bevis på at ein 4H-medlem er ferdig med 4H-programmet. Han eller ho har då gjennomført minst sju år i klubben, og levert eit godkjent prosjekt kvart år.

Dei stolte plakettmottakarane frå heile fylket kom saman med familie og venner på festen. På programmet stod middag med kaffi og kakar, allsong, talar av Ingrid Otnes frå fylkesstyret, plakettmottakar Andreas Ølvestveit frå Solglimt 4H og forelder Vidar Lunde frå Marås 4H.

Ordføraren i Sveio kommune, Jorunn Skåden, sto for den høgtidelege utdelinga av plakettar og 4H-vitnemål.

4H Norge er ein landsomfattande, ideell barne- og ungdomsorganisasjon som er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig. Vi har ca. 13.000 medlemmer i alderen 9–18 år på landsbasis, med ca. 1000 medlemmer i Hordaland. Organisasjonen sitt formål er å utvikle ein aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og menneske. Kvar enkelt medlem gjennomfører minst ei prosjektoppgåve i året, og dei planlegg, deltar på, og gjennomfører ulike aktivitetar på lokalt plan. Organisasjonsarbeid er eit særs viktig arbeidsområde, og 4H driv omfattande opplæring av medlemmene sine innan dette feltet.