Ein båt kom på rek, men vart funnen, og brakt inn igjen til Fitjar.

Det var klokka 0743 i dag at politiet fekk melding om at ein båt var funnen på rek utanfor Fitjar. Men båten er no teken inn att til Fitjar, og eigar er varsla.

 Det skriv operasjonsleiar Odd Magne Haaversen i politiloggen for Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.