Fitjarmenigheten Nytt liv Sunnhordland arrangerer fredag til søndag møte i Ambassaden i Sagvåg med Terje Liverød frå Tønsberg og pastor Frank Håvik i Nytt Liv som hovudtalarar.

Det vert mellom anna fokus på helbreding, forbøn for sjuke og menighetsplanting. Møta vert vidare sendt direkte på NYTT LIV WEB-TV, som ein finn ved å gå til heimesida www.nyttlivsunnhordland.no.