Heilo på Fitjar i kveld. Foto: Kjetil Rydland.

Laurdag kveld møtte me ein liten flokk heilo på bakken mellom Fitjar kultur- og idrettsbygg og Gartnartunet.

Det er berre sporadisk me treffer på heilo i låglandet, men det er ikkje første gongen me har sett heilo akkurat på denne bakken. Og kveldens besøk var nok berre ei mellomlanding på veg frå Sør- og Vest-Europa.

Folk som plar følgja med på slikt, fortel at tidspunktet er ganske vanleg, og at heiloa ofte dukkar opp i låglandet før ho trekkjer til fjells. Om sommaren er heilo vanleg å treffa på i store delar av Fitjarfjellet, til dømes på Grønafjellet og Midtfjellet og rett aust for toppen av Kidno.

Kveldens flokk på sju heiloer var stille, men når heiloa først gir lyd frå seg, er ho ikkje vanskeleg å kjenna igjen. Fuglen er sky, og du kjem vanlegvis ikkje så veldig nær, men den karakteristiske lyden høyrer du lang veg.

Førebels går heiloene på bakken ved idrettshallen, men snart drar dei til fjells. Foto: Kjetil Rydland.