Foto:Karvel Strømme

Berre sporadisk finn me henne i låglandet, slik som me gjorde måndag kveld

Har du vore til fjells om sommaren, sete deg ned i kveldstilla og lytta, har du kanskje hørt dei lange, vemodige pipa til heiloa. Ho er ein ekte fjellfugl, og trivst best på myrer og, som namnet seier, på opne heier, helst i høglandet.

Berre sporadisk finn me henne i låglandet, slik som me gjorde måndag kveld. Ein flokk heiloer tok for seg av føda på den nysådde åkeren ved Fitjar-elva, langs vegen inn til Havn. Måsen prøvde å jaga henne, ville ikkje ha konkurrentar i matfatet, men heiloa var for rask, og let seg ikkje skremma.

 

Dette var nok berre ei mellomlanding for flokken, på veg frå Sør-/Vest-Europa,  før han etablerer seg til fjells.

 

Foto:Karvel Strømme

 

Foto:Karvel Strømme
Foto:Karvel Strømme