Knut Vik t.h. med heisersprisen, saman med Kåre Malkenes frå Tysnes. Foto: Anna Bodil H. Tislevoll.

Knut Vik fekk Sunnhordland Skyttarsamlag sin heiderspris på Ombudsmøtet onsdag kveld.

Det er ein gledesstrålande leiar i Fitjar Skyttarlag, Anna Bodil Hestenes Tislevoll, som melder dette i dag. Ho synest det er ein særs verdig prisvinnar, og gler seg både på vegner av Knut Vik og Fitjar Skyttarlag.

Eldsjela Knut Vik får heidersprisen for lang og tru teneste etter å ha lagt ned eit stort frivilling arbeid både i Fitjar, i Sunnhordand og på landsplan.

Han har vore primus motor for miniatyrskytinga i Fitjar i mange år. Når han i desse dagar seier nei til gjenval, er det etter 23 år i miniatyrnemnda!

I tillegg har han vore medlem i DFSU – Det frivillige Skyttarvesens Ungdomsutval – i heile ti år, og sete i samlagsstyret i Sunnhordland i fleire periodar.

Me sluttar oss til gratulantane!