Ordførar og rådmann i Fitjar kommune har halde festmiddag og overrekt jubileums- og takkegåver til arbeidstakarar som i løpet av 2012 har gått over i pensjonistane sine rekker, eller passerer 25 års teneste i kommunen.

På biletet ser me frå venstre: Marta Elisabeth Helland Ruback, Edvin Aase, Hildur Fitjar, ordførar Wenche Tislevoll, Trygve Nesbø, Lidveig Landa Framnes, Eldbjørg Tufteland, Magnhild Aga, rådmann Atle Tornes og Helga Marie Braaten.