Ein del kommunetilsette vart onsdag ettermiddag heidra for si teneste i Fitjar kommune.

Fitjar kommune  heldt festmiddag, og ordføraren overrekte gåve, for arbeidstakarar som i løpet av 2008 har gått av med pensjon eller har passert 25 års teneste i kommunen.