Både plakett og sølvtine vart delt ut forrige veke.

Lars Ove Rimmereid og Rune Longfjeld Rimmereid fekk 5-års plakett for å ha levert elitemjølk i fem av dei siste seks åra. Meieriet TINE BA stiller strenge krav til mjølkekvalitet, reinsemd og alminneleg godt fjøsstell. Desse to unge bøndene har oppfylt alle krava, og dei har levert mjølk der alle kvalitetsprøver  kjem i første klasse. 
Ekteparet Lillian og Håkon Hovstad vart overrekt sølvtine for produksjon av elitemjølk i ein 15-årsperiode. I dette høvet er det  same strenge krav til kvalitet, reinsemd og alminneleg godt fjøsstell som for 5-års plakett. Det betyr levering av feilfri mjølk i perioden.
TINE BA ønskjer å gi heider til dyktige og interesserte mjølkepsodusentar. Føremålet er å auke interessa for godt fjøsstell, god gardsdrift og levering av mjølk med særs god kvalitet.
Heideren vart delt ut på årssamlinga til Bømlo, Stord og Fitjar produsentlag på Huglo siste dagen i februar. Lars Istad frå TINE VEST delte ut heideren. Også i fjor vart ein bonde frå Fitjar heidra med 5-års plakett.