Gratulerer så mykje med dagen, kjære Hedda!

Vi er så glad i deg og for at du er så god.

Med ynskje om ei god jul, helsing Endre, Daniel, Gudny, Albert, Dina, Kirsti, Einar, Gustav, Gudrun, Kjellfrid og Marie.