Tunge løft, sjølv for stor fugl. Bilete er sendt inn av Leif Rune Vestvik, og er teke ein stad i Fitjarøyane.

Utsnitt av hovudbilete. Foto: Leif Rune Vestvik

Ta bilete og send dei inn til fitjarposten.no du og – og del dine sommaropplevingar med andre.

Gløym heller ikkje at du kan senda helsingar og lesarbrev, har du lyst til å senda oss eit reisebrev tek me også i mot det.