Havarikommisjonen kom i dag til Fitjar Mek. Men den havarerte taubåten er enno ikkje snudd.

Det er sett saman eit team som skal sjå på ulykka for å finne ut kva som har skjedd, men dei har ikkje kome med nokon uttale enno. Men etter det fitjarposten erfarer skjedde det heile veldig fort.

Lensmann Bernt Norvalls på Stord fortel til bt.no at alt såg ut til å vere i orden med ein slepebåt framme og ein bak. – Men plutseleg kom den bakarste slepebåten, som er minst, på tvers av fiskebåtskroget og vart dregen rett rundt av trossa.

Skipperen som omkom var i styrehuset, medan han som overlevde arbeidde på dekk. Når skroget er snudd, vil ein kunne sjekke om det har vore noko gale med det elektriske.

Verftsdirektør Hugo Strand ved Fitjar Mekaniske Verksted tenkjer mest på dei pårørande til den omkomne.

Han uttaler elles at sidan dette skjedde før båten kom inn til Fitjar Mek, er dette ei hending utanfor FMV sin operative kontroll.