Hausttakkefesten i kyrkja i morgon er til vanleg kyrkjetid, kl 11.00, og ikkje kl 18.00 som me kom i skade for å skriva i nettannonsa.

Det vert vidare utdeling av «Mi kyrkjebok» til dei som fyller 4 år i løpet av året. Soknerådsbarnehagen i Bakken tek del med song. Offeret går til kyrkjelydsarbeidet.