Fitjar Musikklag inviterte til konsert i går. Programleiar Terje Træet la vekt på at det skulle vere ein familiekonsert, og det vart det.

Musikklaget med sin dirigent Torbjørn Røssland talde over tjue musikantar, og nesten halvdelen av dei høyrer heime i Fitjar Skulekorps. Av repertoaret ser me at det var mange utanlandske komponistar sine verk som vart spelte. Det starta med ouvertyren Black Forest av amerikanske Michael Sweeney. Det fjerde nummeret var norske Hjalmar, komponert av Trond Wiggo Torgersen saman med Georg Keller. Då kom Terje inn som den kjende vaktmesteren (a la Trond Wiggo) og vaska liksom golvet medan publikum klappa takten.

Musikantane fekk ei lita pause og Terje presenterte Solfrid Lier Habbestad, frå Norges Musikkorps Forbund. Ho hadde eit ærefullt oppdrag og kalla først fram Grete Marit Veka Maraas som vart overrekt 20-årsmedalje. Terje Vidar Vestvik fekk heidersdiplom for lang og tru teneste i skulekorps og musikklag i heile 51 år. Leiar i musikklaget Svein Olav Raunholm gav desse to kvar sin blomsterbukett og gratulerte.

I ein komposisjon av Torstein Aagaard-Nielsen, E´Spenstig, hadde Eva Marie Vevle Tufte eit soloinnslag på althorn. Siste nummer av i alt åtte, var Fanfare for The Third Planet, av Richard Saucendo.

Tilstellinga var annonsert som lett og ledig familiekonsert. Folk koste seg, og Terje antyda på sin muntre måte at det ikkje var ein lang konsert, men kanskje den beste. Dei unge musikantane fekk ei rose kvar fordi dei ved si deltaking gjorde det mogleg å få til ein konsert: Mari K Lønning, Svein Arne Raunholm, Eva Marie Vevle Tufte, Kristian Prestbø, Helga Raunholm, Ingvill Prestbø, Anette Drønen, Sverre Fangel Brekke og Nora Hobæk Hovland.