Øvrebygda 4 H inviterte til haustfest i går. 16 gutar og jenter hadde laga utstilling som  viste kva oppgåver dei har jobba med.

-Bileta syner nokre av desse. Me ønskjer 4 H lykke til med nytt arbeidsår !, skriv Turid.

Arbeida syner elles at det framleis vert jobba godt i 4H, og Øvrebygda 4H har gjennom mange år bygd opp, og halde vedlike eit solid arbeid for barn- og ungdom på denne måten. Det er me ganske så imponert over.

Red.