Det vert haustfest i Øvrebygda 4H førstkomande laurdag (22.okt).

Frå klokka 15.00 til 16.00 kan kven som helst komme å sjå på utstillingane til medlemane. Sjølve festen byrjar klookka 16.30. Det kostar 50 kr å komme inn, 160 kr for familiar.

– Det vert underhaldning frå medlemane, god mat og gode kaker, åresal og merkeutdeling, fortel Ingrid Hovstad i Øvrebygda 4H.