Nokre av Kirsti Norberg Moe sine kreasjonar. Foto: Kinomo.no/M. Langåker

Kirsti Nordberg Moe har laurdag hatte-workshop under utstillinga ho har gåande på Galleri Losjen.

Utstillinga med «Hatt på hjernen» som opna den 2.mars held fram til den 17.mars. Førstkommande laurdag vitjar skaparen av hattane Kirsti Norberg Moe utstillinga for å fortelja om korleis ein lagar ein hatt.

Dette vert ein eineståande moglegheit til å læra om handverket og prosessen bak.

– Det er noko med å visa prosessen til folk, eg lagar jo alle hattane for hand, så det er noko med å visa arbeidet eg legg i kvar enkelt plagg, uttala Nordberg Moe før opninga av utstillinga.

Foto: kinomo.no/S. Dos Santos

Kirsti Norberg Moe var den første modistlærlingen på 30 år, og har bidrege til at faget ikkje har forsvunne. Ho lagar alt i frå svært spektakulære til dei meir alminneleg hattar, og dette vert nok ein veldig spennande og lærerik demonstrasjon. Den finn stad klokka 15.00 den 9.mars for dei som skulle vera interesserte.

For dei som er meir interessert i å sjå hattane på levande modellar, enn å høyra om korleis dei vert til, er det hattevisning den 16.mars. Her vil Kirsti Nordberg Moe og to andre modistar visa fram verka sine.