Det var i 1984 at Hatlevikbasaren starta i si noverande form. Førstkomande laurdag  vert han arrangert for 30. gong.

Hatlevikbasaren er eit unikt kystkulturarrangement med god gamaldags auksjon, åresal, song og musikk og gratis bollar og kaffi. Basaren finn stad på Hatlevik i Fitjarøyane.

Inntekta går til Betelskipet Elieser 6 og Den indre Sjømannsmisjon. Betelskipet vil vere på plass ved kaien under basaren, og ein del av mannskapet vil delta med song.

Inge Halstensen vart vel motteken som ny auksjonarius i fjor. I år veit han endå meir kva han går til, og det er berre å gle seg.

«Han Innante» (Torolf Nordbø) vil dukke opp med umeldte stunt, og Torolf Nordbø vil òg ta seg av friluftsandakten på sin måte. Det kan bli spennande.

Det vert sett opp båt frå Sagvåg og Rubbestadneset. Reisa er gratis, og det vert retur etter basaren.
Du kan òg reise med eigen båt. Det er lun og god hamn i Hatlevik, som ligg på nordvestsida av Ålforo, og lett  å leggje til.