Du kan ta kontakt med Harald Rydland på kyrkjekontoret om du vil førehandsrøysta. Arkivfoto: Kjetil Rydland.

– Harald er etter kvart den mest rutinerte lokalpolitikaren i Fitjar. Om veljarane vil det slik, går han inn i sin sjuande kommunestyreperiode til hausten.

Fleire av dei mest profilerte Fitjar-politikarane gir seg no i politikken. Ordførar Wenche Tislevoll (H) gir seg i Fitjar-politikken. Det gjer også tidlegare ordførar Agnar Aarskog (Ap).

Men slik er ikkje tilfelle i Fitjar KrF. Mangeårig KrF-topp Harald Rydland, som var Fitjar-ordførar frå 2007 til 2011, har sagt ja til ein ny periode på topp.

– Me er svært godt nøgd med at Harald Rydland har sagt ja til å stilla på førsteplass på lista. Harald er etter kvart den mest rutinerte lokalpolitikaren i Fitjar, seier leiaren i nominasjonskomiteen, Torunn K. Aarskog.

– Når folket har sagt at Fitjar framleis skal vera eigen kommune, skal det godt gjerast å finna ein ordførarkandidat som er betre eigna til å vera med og leia kommunen i åra som kjem. Harald har gjennom fleire tiår vist eit utrøytteleg engasjement for Fitjarbygda og folket som bur der gjennom innsats i lokalpolitikken, seier ho.

Måndag hadde KrF årsmøtet sitt, der heile lista på 15 kandidatar vart spikra.

– Listekandidatane kan vise til stort engasjement i frivillig arbeid og på andre arenaer i lokalsamfunnet. Dette engasjementet gler dei seg no til å ta vidare til politisk arbeid for at Fitjar framover skal vera ein god kommune for alle dei som vil bu her, og for dei som vil skapa arbeidsplassar og driva næring i heile kommunen.

Her er nominasjonslista til Fitjar KrF:

Namn Født Tittel
1 HARALD RYDLAND 1962 Bonde/Kyrkjeverje
2 Bård Inge Sørfonn 1979 Tømrar/brannmann
3 Karen Marie Sætre 1989 Sosionom
4 Rune Helland 1978 Avdelingsleiar
5 Idar Ingvaldsen 1987 Lærar
6 Svein Lunde 1955 Politi
7 Astrid Koløen Prestbø 1964 Lærar
8 Bjørnar Jakobsen 1984 Sosionom
9 Rolf-Atle Rolfsnes 1966 IKT-konsulent
10 Turid Marie Lambach Fitjar 1994 Student
11 Steinar Johan Aarskog 1952 Elektroingeniør
12 Willy Auestad 1974 Styrmann
13 Trond Stokken 1981 Tømrar
14 Solveig Lambach Fitjar 1995 Student
15 Johannes Nesse 1946 Pensjonist